-Zapisnik sa redovne sednice Skupštine Akcionara održane 10.05.2019.godinu

-Godišnji izveštaj o poslovanju Inex-Uzor ad Negotin za 2018.godinu

-Poziv za Skupštinu za 10.05.2019

-Zapisnik sa vanredne skupštine održane 11.09.2018

-Poziv za Skupštinu za 11.09.2018

-Zapisnik sa skupštine održane 27.06.2018.

-Poziv za Skupštinu koja će se održati 27.06.2018.

-Predlozi odluka za skupštinu 27.06.2018.

-Izveštaj nezavisnog revozora str1

-Izveštaj nezavisnog revozora str2

-Zapisnik sa Skupštine održane 14.03.2018.god.

-Zapisnik Skupštine održane 14.03.2018.god. str 2

-Poziv za Skupštinu koja će se održati 14.03.2018.god.

-Zapisnik 2. deo 23.11.2017

-Procena vrednosti nekretnina i opreme za potrebe primene MRS 8

-Zapisnik sa skupštine Društva održane 26.10.2017 - str.1

-Zapisnik sa skupštine Društva održane 26.10.2017 - str.2

-Poziv za vanrednu sednicu Skupštine Društva - 26.10.2017

-Zapisnik sa skupstine odrzane 21.06.2017

Poziv Skupština 21.06.2017

-Poziv za Skupstinu koja ce se odrzati 21.06.2017.

-Zapisnik sa odlukama od 09.05.2017.

-Zahtev za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara.

Poziv za Skupštinu koja će se održati 09.05.2017.

- Poziv za Skupštinu - 09.05.2017.

- Materijal za Skupštinu - 09.05.2017.

Skupština društva - 09.09.2016

- Predlog odluke 1

- Predlog odluke 2

- Predlog odluke 3

- Zahtev 1

- Zahtev 2

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara - 09.09.2016

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara - 11.08.2016

Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara - 29.06.2016

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara - 25.02.2016

Izveštaj sa redovne sednice skupštine akcionara - 26.06.2015

Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju za 2013 godinu

Godišnji finansijski izveštaj za privredna društva za 2013 godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama
.... Sajt je u izradi ....