-Poziv za godišnju skupštinu akcionara za 28.6.2024.

-Zapisnik sa vanredne skupštine od 15.12.2023.godine

-Zapisnik sa vanredne skupštine od 15.12.2023.godine str.2

-Predlog odluke o promeni delatnosti

-Poziv za vanrednu skupstinu akcionara 15.12.2023.

-Zapisnik sa godišnje skupštine od 30.6.2023. Strana 1.

-Zapisnik od 30.6.2023. Strana 2.

-Zapisnik od 30.6.2023. Strana 3.

-Poziv za ponovljenu sednicu godišnje skupštine akcionara za 30.06.2023.

-Poziv za skupštinu zakazanu za 15.06.2023.

-Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Inex-Uzor održane 23.06.2022.godine Strana_1

-Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Inex-Uzor održane 23.06.2022.godine Strana_2

-Poziv za skupštinu za 23.06.2022.

-Zapisnik sa godišnje skupštine održane 11.06.2021 Strana 1.

-Zapisnik sa godišnje skupštine održane 11.06.2021 Strana 2.

-Zapisnik sa godišnje skupštine održane 11.06.2021 Strana 3.

-Poziv sa sednicu skupštine koja će se održati 11.06.2021

-Zapisnik sa vanredne skupštine 14.08.2020

-Zapisnik 14.08.2020.strana 2

-Zapisnik 14.08.2020.strana 3

-Poziv za vanrednu skupštinu za 14.08.2020

-Zapisnik sa redovne sednice skupštine 26.06.2020 - str1

-Zapisnik sa redovne sednice skupštine 26.06.2020 - str2

-Zapisnik sa redovne sednice skupštine 26.06.2020 - str3

-Odluka Nadzornog odbora o odlaganju 9.tačke Dnevnog reda za Skupštinu zakazanu za 25.06.2020.

-Poziv za Skupštinu zakazanu za 25.06.2020.

-Bilans stanja 2019

-Bilans uspeha 2019

-Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara održane 28.11.2019

-Odluka o odlaganju tačke 4 Skupštine zakazane za 28.11.2019

-Izveštaj o bitnom dogadjaju

-Zapisnik sa redovne sednice Skupštine Akcionara održane 10.05.2019.godinu

-Godišnji izveštaj o poslovanju Inex-Uzor ad Negotin za 2018.godinu

-Poziv za Skupštinu za 10.05.2019

-Zapisnik sa vanredne skupštine održane 11.09.2018

-Poziv za Skupštinu za 11.09.2018

-Zapisnik sa skupštine održane 27.06.2018.

-Poziv za Skupštinu koja će se održati 27.06.2018.

-Predlozi odluka za skupštinu 27.06.2018.

-Izveštaj nezavisnog revozora str1

-Izveštaj nezavisnog revozora str2

-Zapisnik sa Skupštine održane 14.03.2018.god.

-Zapisnik Skupštine održane 14.03.2018.god. str 2

-Poziv za Skupštinu koja će se održati 14.03.2018.god.

-Zapisnik 2. deo 23.11.2017

-Procena vrednosti nekretnina i opreme za potrebe primene MRS 8

-Zapisnik sa skupštine Društva održane 26.10.2017 - str.1

-Zapisnik sa skupštine Društva održane 26.10.2017 - str.2

-Poziv za vanrednu sednicu Skupštine Društva - 26.10.2017

-Zapisnik sa skupstine odrzane 21.06.2017

Poziv Skupština 21.06.2017

-Poziv za Skupstinu koja ce se odrzati 21.06.2017.

-Zapisnik sa odlukama od 09.05.2017.

-Zahtev za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara.

Poziv za Skupštinu koja će se održati 09.05.2017.

- Poziv za Skupštinu - 09.05.2017.

- Materijal za Skupštinu - 09.05.2017.

Skupština društva - 09.09.2016

- Predlog odluke 1

- Predlog odluke 2

- Predlog odluke 3

- Zahtev 1

- Zahtev 2

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara - 09.09.2016

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara - 11.08.2016

Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara - 29.06.2016

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara - 25.02.2016

Izveštaj sa redovne sednice skupštine akcionara - 26.06.2015

Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju za 2013 godinu

Godišnji finansijski izveštaj za privredna društva za 2013 godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama
.... Sajt je u izradi ....